söndag 22 november 2009

Nationalmuseum släpper beståndskataloger över silversamlingen

Nu släpper Nationalmuseum den första beståndskatalogen av tre över sin fantastiska silversamling. Det är det svenska silvret mellan åren 1500 – 1850 som tas upp i denna första katalog.

Katalogerna – som har föregåtts av ett gediget forskningsprojekt där föremålen noggrant studerats, konserverats och fotograferats – kommer att ta upp bland annat proveniens och utställningshistorik. Samtliga stämplar samt andra viktiga detaljer har fotograferats och finns med i katalogerna. Vissa av föremålen har tidigare aldrig visats, vilket gör katalogerna extra spännande.

Nästa höst släpps del två som tar upp det europeiska silvret mellan åren 1500 – 1850, och hösten därefter kommer den sista delen som tar upp det svenska och europeiska silver mellan åren 1850 – 2010. Priset på den första katalogen är satt till 750 kr och den finns att köpa på Nationalmuseum.